Publikování ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv Sbírka zákonů

Publikování ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv Sbírka zákonů Zákony jsou v České republice publikovány ve Sbírce zákonů, kterou rediguje Ministerstvo vnitra. Ve Sbírce zákonů jsou uveřejňovány ústavní zákony, zákony a jejich novely, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky jednotlivých ministerstev případně jiných ústředních správních úřadů. Dále pak nálezy a sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí … Read more