Laws

Laws Collection of Laws of the Czech Republic This list contains selected legal enactments published in the Collection of Laws of the Czech Republic. These texts are machine translations into the selected language. Laws are identified by number (every year the sequence of numbers starts with number 1) and year; followed by a denotation signifying the Collection of … Read more

Categories en

Traslation of the Law

Traslation of the Law We bring you machine translations of selected Czech Republic’s laws. In the CR, laws are officially published in the Czech language only. For foreigners this often constitutes an insurmountable obstacle in attempting to understand the Czech legal environment. While translations of some of the essential laws are available on the Czech market, … Read more

Categories en

Treaties on the Avoidance of Double Taxation

Treaties on the Avoidance of Double Taxation Individual states enter into treaties on the avoidance of double taxation in order to prevent double taxation of incomes coming from abroad. According to an internationally recognised principle, not only incomes from local sources but also incomes from other states must be taxed in the state of the so called tax … Read more

Ustawa nr 1/1993 z Republiki Czeskiej Sb.Ústava

Ustawa nr 1/1993 z Republiki Czeskiej Sb.Ústava UWAGA: Następujący tekst został przetłumaczony za pomocą tłumacza automatycznego i może w wyniku tego zawierać mylne informacje. Do ewentualnego rozwiązywania spraw prawnych należy wykorzystywać albo tłumaczenia wysokiej jakości albo wykonane przez tradycyjnych tłumaczy profesjonalnych. Jeśli będziecie mieli Państwo wrażenie, że tłumaczenie nie jest zrozumiałe, to wówczas prosimy o kontakt z nami – … Read more

Categories pl

Prawo cywilne i handlowe

Prawo cywilne i handlowe Stan do 2013 roku Obecnie obszar czeskiego prawa prywatnego jest regulowany zapisami Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dz. U. W obszarze prawa procesowego uzupełnia go Cywilny Kodeks Sądowy nr 99/1963 Dz. U. (patrz system sądowy). Kodeks Cywilny jest tzw. subsydiarnym przepisem również w obszarach, które mają własne przepisy prawne, np. Kodeks Handlowy lub Kodeks Pracy. Jeśli te … Read more

Categories pl

Publikování ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv Sbírka zákonů

Publikování ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv Sbírka zákonů Zákony jsou v České republice publikovány ve Sbírce zákonů, kterou rediguje Ministerstvo vnitra. Ve Sbírce zákonů jsou uveřejňovány ústavní zákony, zákony a jejich novely, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky jednotlivých ministerstev případně jiných ústředních správních úřadů. Dále pak nálezy a sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí … Read more

Act No. 262/2006 Coll. Labour Code

Act No. 262/2006 Coll. Labour Code PLEASE NOTE: The following text has been translated using machine translation and may therefore contain misleading information. Should you wish to engage in legal cases, use either quality translations or professional legal services. If you find a translation incomprehensible, contact us – we will try to provide a better one.   … Read more

Act No. 191/1950 Coll. Bills of Exchange and Cheques

Act No. 191/1950 Coll. Bills of Exchange and Cheques PLEASE NOTE: The following text has been translated using machine translation and may therefore contain misleading information. Should you wish to engage in legal cases, use either quality translations or professional legal services. If you find a translation incomprehensible, contact us – we will try to provide a … Read more

Communication No. 164/1997 Coll. Ministry of Foreign Affairs, Treaty between the Czech Republic and Malta on the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on Income and on Capital

Communication No. 164/1997 Coll. Ministry of Foreign Affairs, Treaty between the Czech Republic and Malta on the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on Income and on Capital PLEASE NOTE: The following text has been translated using machine translation and may therefore contain misleading information. Should you wish to engage … Read more

Categories en

Sdělení č. 100/2003 Sb. m.s. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Sdělení č. 100/2003 Sb. m.s. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku   (platí od 14. 7. 2003) 100/2003 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí   Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března … Read more